welcome to
Yellowlair Oatswzory kalendarza
Kalendarz nie jest obowiązkowy.
Poniżej znajdują się dwa wzory, które można wykorzystać podczas uzupełniania kalendarza - jeden z nich zawiera krótką, niewymagająca opisów czy grafik listę wątków, drugi jest przeznaczony do tradycyjnych, pojedynczych wpisów.
WZÓR LISTY WĄTKÓW
kalendarz
xx trwających, xx zakończonych, xx przerwanych
trwające
1.Nazwa wątku
2.Nazwa wątku
3.Nazwa wątku
zakończone
1.Nazwa wątku
2.Nazwa wątku
3.Nazwa wątku
przerwane
1.Nazwa wątku
2.Nazwa wątku
3.Nazwa wątku


WZÓR WPISU

Tytuł/miejsce
ROZGRYWKA #nr
osoby biorące udział
1. Jeśli nie chcesz grafiki, usuń [grafika=obrazek opisujący wątek].
2. Z tagów [trwa] [zakonczona] [przerwana] wybierz odpowiedni, a pozostałe dwa usuń.
3. Kalendarze nie są obowiązkowe.
DATA I STATUS WPISU