welcome to
Yellowlair Oatsregulamin
I. Zasady ogólne

1. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

2. Na forum obowiązują zasady etykiety i netykiety. W razie sporu należy przenieść się na prywatną formę komunikacji. Osoby, które nie zastosują się do próśb o zaprzestaniu kłótni, mogą zostać ukarane czasowym banem na Discorda lub blokadą pisania postów na forum.

3. Wiadomości (zarówno posty fabularne, jak i wiadomości w innych tematach) muszą być staranne i napisane zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Nie jest zabronione (a nawet jest wskazane) wyraźne odznaczenie wypowiedzi postaci od reszty wiadomości (pogrubienie, kursywa, podkreślenie... sposób dowolny), ale post to nie choinka - nie wolno zaznaczać wypowiedzi kolorami.

4. Yellowlair Oats, jak wszystkie inne przejawy twórczości, jest objęte prawem autorskim. Każdy przypadek kopiowania jakiejkolwiek części forum czy prywatnego dzieła użytkownika (podpis, avatar, rysunek itp.) jest niezgodny z polskim prawem. Wyjątek stanowi zgoda autora pracy/podpisu/itd. Działa to oczywiście w dwie strony - respektujmy prawa autorów zdjęć, gifów czy kodów, które wykorzystujemy w naszych profilach i nie używajmy ich, jeśli wyraźnie sobie tego nie życzą.

II. Zasady gry

1. Bądźmy kreatywni! Pozwólmy, żeby forum żyło swoim własnym fikcyjnym życiem i nie przenośmy na nie osób rzeczywistych czy bohaterów książkowych (serialowych, filmowych itd.).

2. Dopuszczamy możliwość nieudzielenia zgody na ingerencję MG. Jeśli nie życzysz sobie, by MG Cię odwiedzał, zaznacz to w polu profilu, które jest do tego specjalnie stworzone.

3. Posty fabularne muszą składać się przynajmniej z 200 wyrazów (nie wliczamy w to spójników!). Nie jest to rygorystyczny wymóg, więc nie stanie się nic złego, jeśli od czasu do czasu zdarzy się napisać krótszy post.

4. Jesteśmy w większości dorośli, więc na forum nie ma obowiązku ukrywania wątków erotycznych. Forum jest jednak widoczne dla gości, dlatego w poszanowaniu norm obyczajowych wrażliwszych osób oraz dla dobra osób nieletnich:
a) każdy temat prywatny (w mieszkaniu, retrospekcjach, dziale Świat), w którym rozgrywane są wątki erotyczne, obowiązkowo należy oznaczyć prefiksem +18 (wybór prefiksu znajduje się w edycji pierwszej wiadomości w temacie, obok okienka z nazwą tematu),
b) wątki erotyczne w publicznych lokacjach nalezy ukryć w tagu hide.

5. Na forum dopuszczalna jest multilokacja, ale:
a) należy zachować porządek czasowy - to oczywiste, że postać nie znajduje się w kilku miejscach jednocześnie! Należy pamiętać o chronologii i przy wchodzeniu w każde kolejne miejsce założyć, że postać pojawia się w nim później niż w poprzednim,
b) nie należy stosować multilokacji, jeśli w trwającej sesji dzieje się coś, co może istotnie wpłynąć na przyszłość postaci, na przykład jej stan zdrowia, psychikę czy znacząco wpłynąć na jej przyszłe zachowanie,
c) w przypadku problemów z zapamiętaniem kolejności chronologicznej wątków zaleca się prowadzenie kalendarza.

6. Nie psujmy innym zabawy. Z szacunku do pracy, którą gracze wkładają przez miesiące, a często i długie lata w tworzenie i rozwijanie swoich postaci zabronione jest:
a) zabijanie, trwałe uszkadzanie ciała, okaleczanie, działanie na szkodę cudzej postaci, jeśli nie ma na to zgody jej właściciela,
b) pisanie za drugiego użytkownika o działaniach jego postaci i wybieganie naprzód z reakcjami swojej postaci ("jeśli Johnny zaklaskał to podskoczyłem, a jeśli nie zaklaskał to usiadłem") - chyba że współgracz na to zezwala.

7. Na forum obowiązuje realizm, czyli:
a) nasze postacie nie władają magią ani nie wchodzą w kontakty z istotami pozaziemskimi, nie mają również możliwości czytania w myślach, teleportacji, telekinezy, jasnowidzenia czy innych zdolności, których istnienie jest bardzo wątpliwe,
b) nie ma możliwości posiadania przez postać zawodu, wykształcenia czy umiejętności nieadekwatnych do jej przeszłości, wieku, wiedzy czy ukończonych szkół - chyba że takie odstępstwo od normy posiada bardzo sensowne, konkretne i spójne uzasadnienie (np. wcześniejsze pójście do szkoły, ukończenie semestru studiów awansem itp.). Ponadto bardzo niemile widziane są postacie marysuistyczne,
c) Yellowlair Oats jest umiejscowione w Anglii, więc na forum przenosimy angielskie obyczaje, zasady, kuchnię, pogodę. Trzymamy się brytyjskiego systemu monetarnego, edukacyjnego czy ustroju.

8. Linia czasowa forum jest spowolniona o połowę w stosunku do realnego świata - jeden miesiąc fabularny trwa dwa miesiące rzeczywiste:
a) obowiązująca aktualnie data (miesiąc i rok) jest podana na dole forum, obok widgetu pogodowego,
b) ze względu na niewygody dla gracza, jakie może spowodować prowadzenie ciężarnej postaci przez 9 fabularnych miesięcy (18 miesięcy rzeczywistych), istnieje możliwość skrócenia tego czasu, jeśli komuś naprawdę na tym zależy, jednak nie na okres krótszy niż 9 realnych miesięcy. Zaleca się, by w miarę możliwości trzymać się tempa, w jakim czas płynie na forum.

III. Terminy i ograniczenia

1. Nie ma ograniczeń w liczbie posiadanych kont, lecz po utworzeniu czterech postaci każdą kolejną można stworzyć dopiero po konsultacji z administracją.

2. Nick postaci to także jej imię i nazwisko, wiec nicki typu "ania1990" nie zostaną zaakceptowane. Dopuszcza się powtarzanie u postaci imion oraz nazwisk (nie tylko w obrębie rodziny), choć zalecane jest skonsultowanie tego z użytkownikiem, który dane imię lub nazwisko zajął wcześniej.

3. Nie należy ukrywać swoich multikont. Osoba tworząca multikonto ma obowiązek podłączyć je pod konto główne (Panel użytkownika -> Przełączanie kont). Jeśli tego nie zrobi, administracja zrobi to za nią.

4. Wizerunki nie mogą się powtarzać (wyjątkiem jest przejęcie wizerunku lub postacie bliźniąt jednojajowych - zaznaczone w Kartach Postaci rodzeństwa) - lista zajętych wyglądów dostępna jest tutaj.

5. Od chwili zaakceptowania Karty Postaci każdy ma miesiąc na rozpoczęcie gry. W przypadku nienapisania w tym okresie żadnego postu fabularnego, postać trafia do grupy nieaktywnych, a jej wizerunek można przejąć. Konta bez zaakceptowanej karty postaci są usuwane po pół roku od daty ostatniego zalogowania.

6. W późniejszym etapie gry postać, która nie napisała żadnego postu fabularnego przez dwa miesiące, zostaje przesunięta do grupy nieaktywnych i można przejąć jej wizerunek. Można wydłużyć ten czas do trzech miesięcy pod warunkiem zgłoszenia swojej nieobecności w odpowiednim temacie (tutaj) oraz poinformowania o zwłoce osób, z którymi prowadzi się rozgrywki.

7. Aby powrócić z nieaktywnych do pierwotnej grupy, należy napisać co najmniej jeden post fabularny i następnie po odzyskanie koloru zgłosić się na kanale #pomoc (Discord) lub w tym temacie. Przez posty fabularne rozumie się posty w lokacjach fabularnych - nie zalicza się do nich rozmów telefonicznych, smsów ani instagramowych wpisów.

8. Dwa miesiące to aż nadto czasu dla osób, które naprawdę chcą pisać, więc osoby notorycznie wysyłające post w ostatnich dniach terminu (co najmniej 3 razy pod rząd) są uważane za złośliwie blokujące wizerunek i tracą pierwszeństwo do wizerunku swojej postaci. Nie trafiają do grupy nieaktywnych i mogą dalej prowadzić rozgrywki, ale ich wizerunek w każdej chwili może zostać przejęty przez inną osobę - wówczas są zobowiązane jej go odstąpić i zmienić wygląd swojej postaci (chyba że dogadają się z nowym właścicielem wizerunku).

9. Z listy blokujących wizerunki można wydostać się po trzech miesiącach aktywnej gry, czyli po napisaniu w tym okresie co najmniej dziesięciu postów fabularnych o długości zgodnej z pkt. 3 regulaminu gry i z przerwami w pisaniu nie dłuższymi niż dwa tygodnie.

10. Zajętą lokację można przejąć po upływie dwóch miesięcy od ostatniego postu. Starą sesję uznaje się wówczas za przerwaną (przedawnioną). Nie dotyczy to mieszkań postaci, nie ma w nich nałożonych ograniczeń czasowych - w mieszkaniu swojej postaci każdy sam decyduje, jak długo chce czekać na odpis.

11. Można zmieniać wygląd postaci wiele razy, ale pod warunkiem trzymania się podobnego typu urody. Nie ma mowy o nagłej przemianie bladej blondynki w Afroamerykankę.