welcome to
Yellowlair Oats#1 (25.06.2017, 21:21 )

University of Yellowlair Oats

W szkolnictwie wyższym Yellowlair Oats ma się czym pochwalić! Uniwersytet w Yellowlair Oats ani nie jest wielką placówką, ani nie cieszy się wiekowymi tradycjami, lecz przyciąga wielu studentów, czyniąc miasto atrakcyjnym nie tylko turystycznie, a również oświatowo. Początek roku akademickiego corocznie wiąże się z napływem tysięcy nowych studentów, którzy mają do wyboru studia na sześciu różnych wydziałach, obejmujących wiedzę od nauk humanistycznych po kierunki ścisłe.
Najwyższym prestiżem cieszy się Faculty of Medicine and Health, który istnieje od początków uniwersytetu, a na liście jego absolwentów przewija się wiele nazwisk znanych w brytyjskim światku lekarskim. Poziom kształcenia sprawia, że na studia medyczne w Yellowlair Oats dostają się tylko najlepsi, a utrzymanie się na nich wymaga olbrzymiego nakładu pracy. Najmniej wymagającym, a zarazem najmłodszym z istniejących wydziałów jest Faculty of Business, na który stosunkowo najłatwiej się dostać i posiada najwyższy odsetek zdawalności wśród studentów.
Warto zaznaczyć, że mimo średnio rozbudowanej struktury wydziałowej oraz braku niektórych mniej popularnych kierunków Yellowlair Oats jest jedną z bardziej renomowanych uczelni w Wielkiej Brytanii i utrzymuje się w pierwszej 150 międzynarodowego rankingu wyższych uczelni (The Times Higher Education Supplement). Wyróżnia ją przynależność do prestiżowej sieci Russell Group zrzeszającej najlepsze brytyjskie uczelnie wyższe. Jest również silnie nastawiona na badania naukowe, co odzwierciedla się w pobocznym partnerstwie University of Yellowlair Oats w N8 Research Partnership, gdzie grupa naukowców z Yellowlair Oats stanowi wsparcie badawcze dla  należącego bezpośrednio do N8 University of Newcastle upon Tyne, wspomagając Newcastle w pracy nad projektami "Targets for New Medicines" i "AgriFood" - skupionych na tematyce z zakresu medycyny i biologii, w których specjalizuje się University of Yellowlair Oats.


Rys historyczny
Uczelnia została założona w 1953 roku i pierwotnie nosiła nazwę Yellowlair Oats School of Medicine. Zajmowała się tylko naukami medycznymi i była początkowo skierowana jedynie do miejscowych lekarzy, oferując im dokształcanie w ich specjalizacjach i uaktualnianie ich wiedzy. Po pierwszych pięciu latach działalności uczelnia zyskała miano szkoły wyższej posiadającej prawa do kształcenia nowych adeptów sztuki medycznej, a po kolejnych dziesięciu poszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki związane z chemią, biologią i fizyką. W takiej formie funkcjonowała do roku 1975, ciesząc się wzrastającą renomą w naukach medycznych. W 1975 do istniejących już wydziałów dołączono kolejne dwa, które rozwinęły uczelnię w dziedzinach humanistycznych: Faculty of Humanities oraz Faculty of Education and Social Sciences, a samej uczelni nadano status uniwersytetu, przemianowując ją na University of Yellowlair Oats.
W ciągu kolejnych lat istnienia powstało kilka nowych wydziałów, a istniejące uległy wielu przekształceniom. W roku 2000 otworzono szósty, obecnie ostatni z wydziałów - Faculty of Business. Yellowlair Oats trzyma się w edukacyjnej czołówce w Wielkiej Brytanii w każdej funkcjonującej w strukturze uczelni dziedzinie, ale wiodące wciąż pozostają nauki medyczne i ścisłe - cieszą Yellowlair Oats jednym z najwyższych poziomów w Wielkiej Brytanii.


Lokalizacja
Siedziba University of Yellowlair Oats nie zmieniła swej lokalizacji od początku istnienia. Uczelnia trzyma się tej tradycji po odrzuceniu kilku pomysłów utworzenia na obrzeżach miasta rozległego kampusu o nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych. Budynki uczelni znajdują się w Sullen Hides, w niedużym oddaleniu od centrum miasta, z głównym wejściem od strony Parkside Street. Na kampus składa się osiem pieczołowicie odrestaurowanych kamienic, mieszczących w swych murach całą strukturę uczelni i w większości spojonych łącznikami. Wnętrza kamienic uległy kilkukrotnym remontom i przebudowom, w wyniku których dziś tworzą nowoczesne i przyjazne dla studentów miejsce.


Zakwaterowanie
W pobliżu kampusu uczelni znajdują się trzy duże kamienice zaadaptowane na akademiki o wysokim standardzie mieszkalnym. University of Yellowlair Oats jest członkiem National Code of Standards, co daje studentom gwarancję trafienia do dobrze wyposażonego i zadbanego kompleksu mieszkalnego, oferującego spore, wygodne mieszkania i opcjonalnie również wyżywienie. Jednak nie jest to najpopularniejsza forma zakwaterowania wśród studentów w Yellowlair Oats. Wysoki standard wiąże się również z wysoką ceną, przez co akademiki są drogie. Najczęściej bardziej opłacalne jest wynajęcie prywatnego mieszkania na terenie miasta, ponadto w Sullen Hides, centrum i Kindly Angles łatwo o dobre oferty wynajmu, więc studenci zwykle korzystają z tego rozwiązania.


Studenci z zagranicy
W przypadku większości krajów Unii Europejskiej i innych, których młodzież często decyduje się na studia w Yellowlair Oats, uczelnia nie wymaga dodatkowych egzaminów wstępnych, za wystarczające uznając wyniki z rodzimego egzaminu maturalnego oraz certyfikatów językowych, a minimalne wymogi dla każdego kraju można poznać zaglądając na stronę internetową uczelni.
Wymagania językowe dla każdego kraju są podobne i jest to zazwyczaj test IELTS (International English Language Testing System) zdany na wynik 6.5 lub wyższy. Uczelnia uznaje również inne certyfikaty językowe na odpowiadającym IELTS poziomie. Dla uczniów, którzy nie spełniają minimalnych wymogów przewidziane są dodatkowe kursy językowe.
wydziały i kierunki

Faculty of Arts, Humanities and Cultures

School of Art
Art Gallery & Museum Studies (BA, MA)
Cultural and Media Studies (BA, MA)
Fine Art (BA, MA)
Fine Art with Contemporary Cultural Theory (BA, MA)
Fine Art with History of Art (BA, MA)
Fine Art with Museum and Gallery Studies (BA, MA)
French and History of Art (BA, MA)
German and History of Art (BA, MA)
History and History of Art (BA, MA)
History of Art (BA, MA)
History of Art and Philosophy (BA, MA)
History of Art and Theology and Religious Studies (BA, MTheol)
History of Art with Cultural Studies (BA, MA)
Liberal Arts (BA, MA)

School of Culture
Arabic, Middle Eastern and Islamic Studies (BA)
Asia Pacific Studies (BA)
Chinese and Cultural Studies (BA, MLang)
Chinese and East Asian Religions and Cultures (BA, MLang)
Classical Civilisation (BA, MA)
Classical Civilisation and Philosophy (BA, MPhil)
Classical Civilisation and Theology and Religious Studies (BA, MTheol)
East Asian Religions and Cultures (BA, MA)
East Asian Religions and Cultures and Japanese (BA, MLang)
European Studies and French (BA, MLang)
European Studies and German (BA, MLang)
European Studies and Italian (BA, MLang)
European Studies and Portuguese (BA, MLang)
European Studies and Spanish (BA, MLang)
Islamic Studies (BA)
Middle Eastern Studies (BA, MA)

School of English Studies, Languages and Literature
Arabic and English (BA, MEngLit)
Chinese (Modern) (BA, MLang)
Chinese and English (BA, MEngLit)
Classical Civilisation and English (BA, MEngLit)
Classical Literature and Philosophy (BA, MPhil)
English Language and Linguistics (BA, MEngLit)
English Language and Literature (BA, MEngLit)
English Literature (BA, MEngLit)
English and Comparative Literature (BA, MEngLit)
English and French (BA, MEngLit)
English and German (BA, MEngLit)
English and History (BA, MHist)
English and History of Art (BA, MEngLit)
English and Italian (BA, MEngLit)
English and Japanese (BA, MEngLit)
English and Philosophy (BA, MEngLit)
English and Portuguese (BA, MEngLit)
English and Russian (BA, MEngLit)
English and Spanish(BA, MEngLit)
English and Thai Studies (BA, MEngLit)
English and Theology and Religious Studies (BA, MEngLit)
French (BA, MLang)
French and German (BA, MLang)
German (BA, MLang)
Italian (BA, MLang)
Japanese (BA, MLang)
Linguistics (BA, MLing)
Portuguese (BA, MLang)
Russian (BA, MLang)
Spanish (BA, MLang)

School of History and Humanities
Ancient History and English (BA, MHist)
Ancient History and History (BA, MHist)
Ancient History and History and Philosophy of Science (BA, MHist)
Ancient History and Philosophy (BA, MHist)
Ancient History and Theology and Religious Studies (BA, MHist)
Asia Pacific Studies and History (BA, MHist)
Biomedical and Healthcare Ethics (BA)
Chinese and History (BA, MHist)
Chinese and Philosophy (BA, MPhil)
Classical Civilisation and History (BA, MHist)
Classical Civilisation and History and Philosophy of Science (BA, MHist)
French and History (BA, MHist)
German and History (BA, MHist)
History (BA, MHist)
History and Philosophy (BA, MHist)
History and Philosophy of Science (BA, MHist)
History and Theology and Religious Studies (BA, MHist)
International History and Politics (BA, MHist)
Journalism, Media and Culture (BA, MA)
Philosophy (BA, MPhil)
Philosophy and History (BA, MPhil)
Philosophy, Ethics and Religion (BA, MPhil)
Religion, Politics and Society (BA, MA)
Theology and Religious Studies (BA, MTheol)

School of Art, Design, Media and Communication
Art and Design (BA, MA)
Communication and Media (BA, MA)
Digital Media (BA, MA)
Film, Photography and Media (BA, MA)
Graphic and Communication Design (BA, MA)
Product Design (BSc, MSc)
Textile Design (BA, MA)


Faculty of Education, Social Sciences and Law

School of Education
Child and Family Studies (BA)
Childhood Studies (BA, MA)
Learning and Teaching (BA, MA)
Learning and Teaching (Special Educational Needs and Disability) (BA, MA)

School of Law and Criminology
Criminal Justice and Criminology (BA, MA)
Law (LLB, MLaw)
Law with French Law (LLB, MLaw)
Social Policy and Crime (BA, MA)

School of Politics and International Studies
International Development and Thai Studies (BA, MA)
International Relations (BA, MPol)
Politics (BA, MPol)
Politics and Social Policy (BA, MPol)
Politics and Sociology (BA, MPol)
Politics and Theology and Religious Studies (BA, MPol)

School of Sociology and Social Policy
English and Social Policy (BA, MA)
English and Sociology (BA, MA)
French and Social Policy (BA, MA)
French and Sociology (BA, MA)
Geography and Sociology (BA, MGeogr)
German and Social Policy (BA, MA)
German and Sociology BA (BA, MA)
History and Social Policy (BA, MA)
History and Sociology (BA, MA)
Italian and Sociology (BA, MA)
Philosophy and Social Policy (BA, MA)
Philosophy and Sociology (BA, MA)
Russian and Sociology (BA, MA)
Social Policy (BA, MA)
Social Policy and Sociology (BA, MA)
Social Policy and Spanish (BA, MA)
Social Science BA (BA, MA)
Sociology (BA, MA)
Sociology and Spanish (BA, MA)
Sociology and Theology and Religious Studies (BA, MTheol)


Faculty of Medicine and Health

Dental Institute
Dental Hygiene and Dental Therapy (BChD)
Dental Surgery (BChD)
Oral Science (BChD)

School of Healthcare
Healthcare Science (Cardiac Physiology) (BSc, MBiol)
Human Physiology (BSc, MBiol)
Human Physiology in Relation to Medicine (BSc, MBiol)
Intercalated Degree in International Health (BSc, MBiol)
Physiotherapy (Bsc, MPhysio)
Psychology (BSc, MPsych)

School of Medicine
Medicine and Surgery (MBChB)

School of Medical Education
Clinical and Health Sciences with Clinical Research (BSc, MSc)
Diagnostic Radiography (BSc, MSc)
Medical Biochemistry (BSc, MBiol)
Medical Microbiology BSc (BSc, MBiol)
Medical Sciences (BSc, MRes)
Medicinal Chemistry (BSc, MChem)
Midwifery (BMidWif)
Neuroscience (Bsc, MBiol)
Nursing (Adult) (BNurs)
Nursing (Child) (BNurs)
Nursing (Mental Health) (BNurs)
Pharmacology (BSc, MBiol)
Pharmacology in Relation to Medicine (BSc, MBiol)

School of Genetic and Molecular Medicine
Clinical Sciences (Cardiovascular Medicine) (Bsc, Msc)
Clinical Sciences (Molecular Medicine) (Bsc, Msc)
Genetics (BSc, MBiol)


Faculty of Biological Sciences and Environment

School of Biological, Biomedical
Biochemistry (BSc, MBiol)
Biological Sciences (BSc, MBiol)
Biological Sciences (Biotechnology with Enterprise) (BSc, MBiol)
Biology (BSc, MBiol)
Biology and History and Philosophy of Science (BSc, MBiol)
Biology and Mathematics (BSc, MSc)
Biology with Enterprise (BSc, MBiol)
Cell Biology of Human Disease (BSc, MSc)
Ecology and Conservation Biology (BSc, MBiol)
Genetics (BSc, MBiol)
Human Physiology (BSc)
Microbiology (BSc, MBiol)
Natural Sciences (BSc, MNatSc)
Pharmacology (BSc, MBiol)
Systems Biology (BSc, MRes)
Zoology (BSc, MBiol)
Zoology in Relation to Medicine and Veterinary Science (BSc, MBiol)

School of Chemistry
Biochemistry (BSc, MBiol)
Chemistry (BSc, MChem)
Chemistry and Mathematics (BSc, MChem)
Medicinal Chemistry (BSc, MChem)
Natural Sciences (BSc, MNatSc)

School of Food Science and Nutrition
Food Science (BSc, MSc)
Food Science and Nutrition (BSc, MSc)
Nutrition (BSc, MSc)

School of Geography, Environment and Earth Sciences
Earth and Environmental Sciences (BSc, MEnv)
Ecology and Conservation Biology (BSc, MBiol)
Environment and Business (BA, MBus)
Environmental Science (BSc, MEnv)
Geography (BSc, MGeogr)
Geography and Geology (BSc, MGeogr)
Geography with Transport Studies (BA, MA)
Geological Sciences (BSc, MGeol)
Geophysical Sciences (BSc, MGeophys)
Meteorology and Climate Science (BSc, MEnv)
Sustainability and Environmental Management (BSc, MEnv)

School of Sport Sciences
Sport Science and Physiology (BSc)
Sport and Exercise Sciences (BSc)
Sports Science and Physiology (BSc)
Sports Science in Relation to Medicine (BSc)


Faculty of Mathematics and Physical Sciences

School of Mathematics
Actuarial Mathematics (BSc, MMath)
Computer Science with Mathematics (BSc, MSc)
Mathematical Studies (BSc, MMath)
Mathematics (BSc, MMath)
Mathematics and Statistics (BSc, MMath)

School of Physics
Physics (Bsc, MPhy)
Physics with Astrophysics (Bsc, MPhys)
Theoretical Physics (Bsc, MPhys)


Faculty of Business

School of Business and Management
Business Analytics BSc (BSc, MBus)
Business Management BSc (BSc, MBus)
Human Resource Management (BA, MA)
International Business (BSc, MBus)
International Business and Finance (Bsc, MFin)
International Business and Marketing (Bsc, MBus)
Management (BA, MA)
Management and the Human Resource (BA, MA)
Management with Marketing (BA, MA)

School of Finance and Economics
Accounting and Finance (BSc, MFin)
Banking and Finance (BSc, MFin)
Business Economics BSc (BSc, MEcon)
Economics (BSc, MEcon)
Economics and Finance BSc (BSc, MEcon)
Economics and Geography (BA, MEcon)
Economics and Management (BA, MEcon)
Economics and Politics (BA, MEcon)
Mathematics with Finance (BSc, MFin)
Philosophy, Politics and Economics (BA, MEcon)BA - Bachelor of Arts • BMidWif - Bachelor of Midwifery • BNurs - Bachelor of Nursing • BSc - Bachelor of Science • LLB - Bachelor of Laws • BChD - Bachelor of Dental Surgery • MA - Master of Arts • MBChB - Bachelors of Medicine and Surgery • MBus - Master in Business • MBiol - Master in Biology • MChem - Master of Chemistry • MEcon - Master of Economy • MEngLit - Master of English • MFin - Master of Finance • MGeog - Master of Geography • MGeol - Master of Geology • MGeophys - Master of Geophysics • MHist - Master of History • MLang - Master of Languages • MLaw - Master of Law • MMath - Master of Mathematics • MNatSc - Master of Natural Science • MPhil - Master of Philosophical Studies • MPhys - Master of Physics • MPhysio - Master of Physiotherapy • MPol - Master of Politics and International Relations • MPsych - Master of Psychology • MTheol - Master in Theology
pomoc finansowa

Tuition Fee Loan
Studia w Anglii - w przeciwieństwie do publicznych uczelni w Polsce - są płatne, ale każdy student pochodzący z Wielkiej Brytanii lub z Unii Europejskiej ma możliwość ubiegania się o Tuition Fee Loan, czyli kredyt studencki pokrywający w pełni koszty czesnego w przypadku studiów licencjackich (zarówno trzyletnich Bachelor, jak i czteroletnich Sandwich/With Placement, które obejmują również roczną praktykę zawodową). Jest to pożyczka o bardzo korzystnych zasadach spłaty - zaczyna się ją spłacać po ukończeniu studiów, jeśli podejmie się pracę i tylko jeśli roczne zarobki przekroczą threshold, czyli ustalony wcześniej roczny pułap, który na ten moment wynosi £21000. W ciągu roku spłaca się 9% od od kwoty powyżej threshold (czyli np. zarabiając rocznie £25000 spłacasz 9% od £4000, ponieważ 25000 - 21000 = 4000). Ponadto jeśli w ciągu 30 lat od ukończenia studiów nie zacznie się zarabiać powyżej threshold lub nie skończy się jeszcze spłacać kredytu studenckiego, zostaje on anulowany.


Maintenance Loan
Studenci mogą również liczyć na pomoc w opłaceniu kosztów utrzymania. Jej wysokość zależy od dochodów z gospodarstwa domowego, odległości uczelni od rodzinnego domu i pochodzenia. Na najbliższy rok akademicki wsparcie dla studentów dziennych wynosi:
do £7097 - dla studentów mieszkających z rodzicami
do £8430 - dla studentów mieszkających z daleka od domu rodzinnego
do £9654 - dla studentów pochodzących spoza Wielkiej Brytanii.
O Maintenance Loan może ubiegać się każdy, nie tylko osoby, których rodzina jest w kiepskiej sytuacji ekonomicznej. Jeśli przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki nie poda się informacji o zarobkach rodziny, można otrzymać 75% maksymalnej kwoty pożyczki. O więcej można ubiegać się poprzez złożenie zaświadczeń o zarobkach w gospodarstwie domowym - im gorsza sytuacja finansowa rodziny studenta, tym wyższa kwota pożyczki.
Jest to pożyczka, którą spłaca się na tej samej zasadzie, co Tuition Fee Loan.


Pomoc dla studentów z zagranicy
Poza Tuition Fee Loan i Maintenance Loan studenci z zagranicy mogą liczyć na dotację na pokrycie niektórych kosztów podróży. Nie obejmuje ona studentów ze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
University of Newcastle upon Tyne

Yellowlair Oats gości nie tylko studentów, którzy przyjeżdżają tutaj na studiować na miejscowej uczelni. Część studiującej młodzieży, którą można spotkać na ulicach miasta, uczęszcza do University of Newcastle upon Tyne. Dlaczego wybierają Yellowlair Oats? Ze względów ekonomicznych. Yellowlair Oats jest mniejszym miastem niż Newcastle, dlatego łatwiej tutaj o tańszy wynajem mieszkania, a przy tym oba miasta dzieli zaledwie niecałe 20 mil drogi (około 30 kilometrów) i mają doskonałe połączenie metra, którym można pokonać ten dystans w 20 minut i dzięki temu sporo zaoszczędzić na miejscu zamieszkania.
Uniwersytet w Newcastle oferuje kształcenie na podobnym poziomie co Yellowlair Oats, współpracuje z naukowcami z University of Yellowlair Oats w wielu projektach badawczych, ponadto oba uniwersytety należą do Russell Group. Yellowlair Oats oferuje wyższy poziom nauk medycznych, biologicznych i matematycznych, do Newcastle natomiast lepiej wybrać się na kierunki biznesowe lub związane z ekonomią.


Szersza oferta edukacyjna
Uniwersytet w Newcastle dzieli się na mniej wydziałów niż University of Yellowlair Oats, ale za to są one obszerniejsze i oferują sporo kierunków, których w Yellowlair Oats brakuje (szczególnie mało popularnych, ale również tak podstawowych jak inżynieria, której w Yellowlair Oats nie ma).
W Newcastle możesz studiować wszelkie kierunki inżynieryjne, związane z agrokulturą, leśnictwem, mapowaniem, muzyką, aktorstwem, reżyserią - tych w Yellowlair Oats nie ma, ale z kolei University of Yellowlair Oats daje szerszy wybór w naukach medycznych, biomedycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, a także w językach obcych. Kierunki obu uczelni doskonale się uzupełniają, dając olbrzymie możliwości wyboru studentom, którzy chcą przystąpić do nauki właśnie w nadmorskich okolicach.


WYDZIAŁY

Faculty of Humanities and Social Sciences
School of Architecture, Planning and Landscape
School of Arts and Cultures
Newcastle University Business School
Combined Honours Centre
School of Education, Communication and Language Sciences
School of English Literature, Language and Linguistics
School of Geography, Politics and Sociology
School of History, Classics and Archaeology
The Language Centre
Newcastle Law School
School of Modern Languages

Faculty of Medical Sciences
Newcastle Biomedicine
School of Biomedical Sciences
School of Dental Sciences
School of Medical Education
Postgraduate Institute for Medicine and Dentistry
School of Psychology

Faculty of Science, Agriculture and Engineering
School of Agriculture, Food and Rural Development
School of Biology
School of Chemical Engineering and Advanced Materials
School of Chemistry
School of Civil Engineering and Geosciences
School of Computing Science
School of Electrical and Electronic Engineering
School of Marine Science and Technology
School of Mathematics and Statistics
School of Mechanical and Systems Engineering


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości