welcome to
Yellowlair Oatswzór karty postaci

Wzór Karty Postaci składa się z prostych BBcode'ów, a dokładne instrukcje wypełnienia Karty są podane w poniższym podglądzie wzoru. Miejsca, w których trzeba wypełnić poszczególne rubryki są oznaczone jako xxx, a wypełniony prawidłowo kod będzie wyglądał na przykład tak:

[DATA-URODZENIA=11.05.1990=MIEJSCE-URODZENIA=Yellowlair Oats, Wielka Brytania=ZAWÓD=bezrobotny=STAN-CYWILNY=kawaler=ORIENTACJA=heteroseksualny]

We wzorze Karty znajdują się pytania pomocnicze, które możesz wykorzystać podczas wypełniania opisów.

Karty Postaci nie są zamykane po zaakceptowaniu. Jeśli pominiesz jakąś rubrykę, którą można wypełnić później (np. dzielnice, grupy), pewne informacje będą wymagały aktualizacji (np. stan cywilny, status związku itp.) albo przypomnisz sobie jakieś ciekawostki czy warte dopisania informacje, możesz edytować Kartę w każdej chwili i bez konieczności informowania o tym Administracji (chyba że zmiany będą naprawdę duże).
WZÓR


imię i nazwisko


dane podstawowe
DATA URODZENIAw formacie dd.mm.rrrr
MIEJSCE URODZENIAmiejscowość i kraj urodzenia
ZAWÓDwykonywany zawód
STAN CYWILNYstan cywilny
ORIENTACJAorientacja seksualna
WYKSZTAŁCENIEformalny poziom wykształcenia postaci, np. ukończone studia czy inne szkoły (niewymagana, ale mile widziana jest tu angielska nazwa stopnia naukowego: po licencjacie - bachelor, magister - master; dużo podpowiedzi na temat angielskiego nazewnictwa stopni naukowych i kierunków znajdziesz TUTAJ (KLIK!))
STATUS FINANSOWYjak majętna jest postać?
JĘZYKIjęzyki, którymi posługuje się postać
DZIELNICAdzielnica, w której mieszka postać - możesz uzupełnić później, jeśli jeszcze nie masz wybranego mieszkania (w wyborze dzielnicy pomoże Ci TEN TEMAT)
PROBLEMY ZDROWOTNEwszelkie choroby, ułomności, wady, alergie i inne fizyczne problemy zdrowotne
WIZERUNEKnazwisko osoby użyczającej wizerunek
biogrofia
To część obowiązkowa.
Praktycznie każda forma jest dopuszczalna. Możesz też zainspirować się poniższymi pytaniami pomocniczymi albo napisać biografię jedynie na ich podstawie. Jeśli zdecydujesz się tylko odpowiedzieć na pytania, pamiętaj, by wybrać ich co najmniej 4 i na każde z nich odpowiedzieć w co najmniej 4-5 dłuższych zdaniach.

PYTANIA POMOCNICZE:
- Jakie jest twoje najlepsze, a jakie najgorsze wspomnienie z dzieciństwa?
- Jak radziłeś sobie w szkole? Jak ją zapamiętałeś?
- Kogo z rodziny najczęściej wspominasz? Dlaczego?
- Jakie zdarzenia z przeszłości miały na ciebie największy wpływ?
- Jakie odniosłeś sukcesy, a jakie porażki?
- Na jakim etapie życia znajdujesz się obecnie?
- Jakie są twoje marzenia i plany na przyszłość?
- Co przywiodło cię do Yellowlair Oats?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w opisie etapów edukacji postaci, możesz zajrzeć TUTAJ (KLIK!) - poza opisem brytyjskiego szkolnictwa w tym temacie znajdziesz sporo informacji na temat Wielkiej Brytanii, które mogą przydać Ci się przy tworzeniu postaci.
rodzina & miłość
RODZICEimiona i nazwiska rodziców
RODZEŃSTWOimiona i nazwiska rodzeństwa (w przypadku braku wpisać, że nie ma)
DZIECIimiona i nazwiska potomków (w przypadku braku wpisać, że nie ma)
DALSZA RODZINAimiona i nazwiska dalszej rodziny występującej na forum lub istotnej dla postaci (w przypadku braku takich osób wpisać, że nie ma nikogo ważnego)
STATUS ZWIĄZKUwolny/zajęty/zaręczony/żonaty/to skomplikowane
PARTNERimię i nazwisko partnera (w przypadku braku wpisać, że nie ma)
BYLI PARTNERZYimiona i nazwiska byłych partnerów (przynajmniej tych występujących na forum lub istotnych, nie trzeba wymieniać każdego)
osobowość
ekstrawertyk/ambiwertyk/introwertyk wszelkie lęki, fobie, nerwice czy inne zaburzenia psychiczne lub emocjonalne priorytety - co dla postaci jest najważniejsze w życiu?
planety wybrane dla postaci - jeśli jeszcze nie dokonałeś wyboru, uzupełnij to pole później (o grupach możesz przeczytać TUTAJ
optymizm
50%
pesymizm
50%
impulsywność
50%
cierpliwość
50%
asertywność
50%
uległość
50%
aktywność
50%
bierność
50%
odwaga
50%
ostrożność
50%
zmienność
50%
stabilność
50%
wrażliwość
50%
obojętność
50%
planowanie
50%
spontaniczność
50%

Uzupełnienie suwaków z cechami charakteru jest obowiązkowe. Należy określić, bliżej której z przeciwstawnych cech jest postać i uzupełnić procenty w kodzie.
Słowny opis charakteru nie jest obowiązkowy.
Jeśli mimo to chcesz go napisać, to podobnie jak w przypadku biografii, możesz wspomóc się pytaniami pomocniczymi:


- Co w sobie lubisz, a czego nie? Jakie masz kompleksy?
- Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
- Jak odnajdujesz się w kontaktach międzyludzkich?
- Jesteś optymistą czy pesymistą? Dlaczego?
- Jak traktujesz osoby w swoim otoczeniu?
- O czym najczęściej myślisz w samotności?
- Czego się obawiasz?
- Czego najbardziej życzyłbyś sobie od innych?
- Jak starasz się w pracy lub nauce?
- Według jakich zasad starasz się postępować?
- Jak adaptujesz się do zmian?
- W co najłatwiej ci się zaangażować, a co cię zniechęca?
- Jak okazujesz emocje? Jesteś emocjonalny czy spokojny?
- Jak lubisz spędzać wolny czas?
- Jak radzisz sobie z krytyką i porażkami?
- Jak reagujesz na sukcesy, pochwały i komplementy?
- Jak wpływa na ciebie stres?
- Czy lubisz podążać za modą? Dlaczego?
- Czy łatwo zdobyć twoje zaufanie?
- Czy łatwo cię zranić? Jak wtedy reagujesz?
- Czy chętnie prosisz o pomoc? W jaki sposób to robisz?
- Czy umiesz odmawiać? W jaki sposób to robisz?
- Czy lubisz pomagać? W jaki sposób to robisz?
ciekawostki
Miejsce na wszelkie ciekawostki na temat postaci lub inne informacje, które nie mieszczą się we wcześniejszych sekcjach Karty Postaci. Możesz tu umieścić wszystko, co przyjdzie Ci do głowy na temat postaci - ciekawostki i smaczki z jej życia, zabawne czy poruszające epizody z przeszłości, na które nie znalazło się miejsce w historii, małą galerię zdjęć... możesz działać w zakresie możliwości dawanych przez BBCode.

To część nieobowiązkowa, więc jeśli nie chcesz jej wypełniać, możesz usunąć ją poprzez wykasowanie tej części kodu: [INNE] tu opisujesz ciekawostki - możesz usunąć ten kod, jeśli żadnych nie chcesz [/INNE]